Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

31 marca 2023 / godz. 09:28

Szanowni Państwo,

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia zachęca do uczestnictwa z  nieodpłatnych kursów realizowanych w ramach projektu: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”.

W ramach projektu realizowane są następujące szkolenia:

  1. Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
  2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
  3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego
  4. Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)
  5. Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych
  6. Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na COVID-19

Projekt został objęty Patronatem Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Za udział w szkoleniach przyznawane są punkty edukacyjne. Kursy dofinansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Więcej na temat projektu na stronie www.kmptm.pl/power5-4-kursy/ lub w Biurze Projektu (tel. + 48 32 70 50 305, e-mail: power@kmptm.pl)

Zapraszamy do rekrutacji.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.