Klaster MedSilesia w gronie Krajowych Klastrów Kluczowych

22 grudnia 2021 / godz. 14:22

Klaster MedSilesia, którego Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia jest członkiem ze statusem jednostki naukowo-badawczej, uzyskał prestiżowy tytuł Krajowego Klastra Kluczowego nadawany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, który wyróżnia się w ramach pięciu zasadniczych obszarów funkcjonowania tj. zasoby ludzkie, infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia wraz z Koordynatorem Klastra – Górnośląską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz kilkunastoma podmiotami naukowo-badawczymi i kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami z branży medycznej i biotechnologicznej kreuje efekt synergii w tej ważnej dziedzinie gospodarki i tworzy sprzyjające warunki dla rozwoju know how w medycynie, potencjału innowacyjnego i transferu technologii.

Pozwala to generować potencjał konkurencyjny gospodarki regionu i kraju oparty w coraz większym stopniu o badania, rozwój i innowacje oraz umiejętność dynamicznej absorpcji nowych technologii.  Aby sprostoć powyższym wyzwaniom niezbędna jest współpraca pomiędzy członkami reprezentującymi różne środowiska, branże, czy technologie, która realizowana jest w sprzyjającym środowisku Klastra MedSilesia.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: