Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w czołówce najlepszych

13 grudnia 2021 / godz. 12:42

Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie Śląski Park Technologii Medycznych Kardio – Med Silesia wraz ze spółką Acellmed otrzymali najwyższą punktację, a tym samym zajęli pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania Oś Priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.2 Badania, Rozwój i Innowacje w Przedsiębiorstwach na projekt pn. „Spersonalizowana, liposomowa terapia ostrych białaczek szpikowych (OBS/AML) oparta na małych, inhibitorowych RNA.”

Jednak nie na tym koniec dobrych informacji. Również w tym samym czasie, konsorcjum składające się ze Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio – Med Silesia, ze spółki Acellmed oraz Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymało informację z Agencji Badań Medycznych, iż projekt pn. „Mutation-resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2.” w ramach „Konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA.” w ramach naboru ABM/2021/5, również otrzymał najwyższą punktację i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Jest to dla nas ogromny zaszczyt oraz mamy nadzieję, iż jest to ogromna szansa na rozwój nowoczesnych technologii medycznych, jak i również przełom w terapii onkologicznej oraz leczeniu COVID-19.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.