Start w ŚPTM Kardio-Med Silesia kolejnego ważnego projektu telemedycznego dla osób z urządzeniami wszczepialnymi wysokoenergetycznymi (ICD i CRT-D).

12 kwietnia 2021 / 14:30

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym w ŚPTM Kardio-Med Silesia miało miejsce podpisania Umowy w ramach działania 9.2.6 RPO WSL na realizację „Usługi telemedyczne dla osób z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi (ICD i CRT-D)”.

W podpisaniu Umowy wzięli udział:
– Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
– Pan Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński – kardiolog, specjalista chorób wew.
– Pan Adam Konka – Prezes ŚPTM Kardio-Med Silesia
– Pan Władysław Mizia – Prezes firmy Gabos Software
– Pani Alina Nowak – Radna Sejmiku Śląskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia

Liderem przedsięwzięcia jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w konsorcjum z firmą Gabos Software.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla 500 osób mieszkających w woj. śląskim w ramach programu pilotażowego, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zły stan zdrowia spowodowany niewydolnością serca, przez wprowadzenie usług telemedycznych i wykorzystanie ich w warunkach pozaszpitalnych zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych.

W opinii Pana Prof. dr hab. n. med. Lecha Polońskiego (kardiolog, specjalista chorób wew.) – jest to bardzo ważny i potrzebny społecznie projekt. Telemonitoring osób z urządzeniami wszczepialnymi wysokoenergetycznymi to rozwiązanie ważne diagnostycznie i terapeutycznie, szczególnie zaś w czasie epidemii SARS-COV-2 i utrudnionego dostępu do specjalistów. Dlatego realizacja tego projektu dedykowanego pacjentom z urządzeniami wszczepialnymi wysokoenergetycznymi to rozwiązanie odpowiadające na aktualne potrzeby pacjentów i lekarzy.

Od lat, zwłaszcza jako starzejące się społeczeństwo, przygotowujemy się od tego, że w wielu obszarach opieka nad pacjentem będzie wspomagana najnowocześniejszymi technologiami. Cieszę się, że nad innowacyjnymi rozwiązaniami w medycynie pracuje placówka ze Śląska – mówi Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Jest to kolejny projekt telemedyczny realizowany przez ŚPTM Kardio-Med Silesia. Wcześniejsze projekty, które zostały przez nas zrealizowane to: projekt Nomed-AF – nieinwazyjny długoterminowy monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków; Miasto Zdrowia dla mieszkańców woj. śląskiego – telemonitoring między innymi pacjentów kardiologicznych, diabetologicznych i neurologicznych. I obecnie realizowany projekt “Telemedycyna jako narzędzie skoordynowanej opieki medycznej dla pacjentów po udarze” – podkreślał Prezes ŚPTM Kardio-Med Silesia Adam Konka.

Projekt „Usługi telemedyczne dla osób z wszczepialnymi urządzeniami wysokoenergetycznymi” wraz z dotąd realizowanymi projektami w ŚPTM Kardio-Med Silesia umożliwi podniesienie jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców regionu i kraju oraz rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze healthcare, m-zdrowia i e-opieki. Jest to możliwe dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zakładany czas realizacji projektu od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: