Wyniki przeprowadzonych badań przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2 (metodą ilościową) na grupie 300 pracowników ochrony zdrowia zaszczepionej preparatem BNT162b2 (Pfizer) w ramach grupy „0”.

31 marca 2021 / godz. 12:38

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem uzyskanymi wynikami po przebadaniu 300 pracowników ochrony zdrowia, którzy byli aktywni zawodowo od początku trwania pandemii tj. od marca 2020 roku do chwili obecnej. Niniejsze osoby przyjęły w ramach grupy „0” szczepionkę, począwszy od 28 grudnia 2020 roku. W grupie tej było 25 % ozdrowieńców, którzy w powyższym okresie przeszli zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Przypomnijmy, iż protokół badania wyglądał następująco: dokonywane były trzy pobrania krwi celem wykonania testów ilościowych przeciwciał IgG w badanej surowicy. Pierwsze pobranie przed szczepieniem I dawką, drugie pobranie przed szczepieniem II dawką i trzecie pobranie między 14-21 dni po podaniu II dawki.

WNIOSKI OGÓLNE NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ WSTĘPNYCH:

  1. U zdrowych ochotników (brak wcześniejszego zakażenia SARS-CoV-2), druga dawka szczepionki podnosi poziom przeciwciał IgG anty-SARS-Cov-2, aż 8-krotnie (800% wzrost miana p/c) w stosunku do I dawki!
  2. U ozdrowieńców; druga dawka szczepionki (w stosunku do I) podnosi miano przeciwciał tylko o około 20 %.
  3. Pojedyncza dawka szczepionki BNT-162b2 (Pfizer); (I dawka) immunizuje ochotników silniej niż naturalna ekspozycja na wirusa SARS-CoV-2.

Podsumowanie:

  • Z naszego badania wynika, że ponad 83% ozdrowieńców ma niższy poziom przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2 niż osoby zdrowe, zaszczepione tylko jedną dawką. Niniejsze badania wskazują, że ozdrowieńcy również powinni być szczepieni II dawkami szczepionki;
  • Poziom immunizacji ochotników po naturalnej ekspozycji na SARS-Cov-2 oraz u zaszczepionych preparatem BNT-162b2 (Pfizer); jest zmienny osobniczo.

Co to oznacza? Bez wykonania badania serologicznego oceniającego (ilościowo) miano p/c IgG anty-SARS-Cov-2; nie wiemy jak silnie zareagował nasz układ immunologiczny na podaną szczepionkę lub SARS-Cov-2 oraz co istotniejsze jak długo będą utrzymywały się te przeciwciała we krwi po pasywnej (szczepionka) lub naturalnej immunizacji?

Uwaga:

* W naszej ocenie warto wykonywać badania przeciwciał ilościowych IgG przed podaniem I i II dawki szczepionki oraz 14-21 dni po podaniu II dawki szczepionki, tak aby osoba szczepiąca się wiedziała jaka jest jej indywidualna odpowiedź immunologiczna organizmu na szczepienie (poziom immunizacji: non-responders, low-responders, high-responders).
** Osoby włączone do badania zostaną przebadanie jeszcze czwarty raz w terminie 5-6 miesięcy od przyjęcia II dawki szczepionki, aby sprawdzić jaki jest poziom przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2 w surowicy krwi po tym okresie osób zaszczepionych.
*** Oceniony zostanie odsetek pracowników ochrony zdrowia, którzy zarazili się ponownie SARS-Cov-2 pomimo przyjęcia szczepionki BNT-162b2 (Pfeizer).

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.