Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu “Pakiet na start – 2”

2 marca 2021 / godz. 11:23

Nabór wniosków będzie trwał do 15.03.2021 r. – decyduje kolejność zgłoszeń (max. 70 formularzy rekrutacyjnych).

Celem projektu “Pakiet na start – 2” jest rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców Zabrza w wieku powyżej 30 roku życia poprzez utworzenie 34 miejsc pracy w formie samozatrudniona.

Wsparcie dla uczestników projektu to m.in.:
* Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do wysokości 23 050,00 zł !
* Finansowe wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 2 800,00 zł miesięcznie przez okres do 12 miesięcy !

Link do szczegółowych informacji:
https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/projekt-pakiet-na-start-2/

Nabór dokumentów rekrutacyjnych

Projekt “Pakiet na start – 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: