Rozpoczynamy styczniową edycją kursów „Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z COVID-19”

17 stycznia 2021 / godz. 13:45

18 stycznia odbędzie się  kurs dla  lekarzy niebędących anestezjologami. Jego celem jest oswojenie z respiratorami. Znajomość zasad funkcjonowania tych urządzeń jest ważna, zwłaszcza na oddziałach covidowych. Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”, dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Najważniejsze informacje o  projekcie:

 • wynika z aktualnych potrzeb epidemicznych
 • realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia
 • nieodpłatny dla uczestników.
 • pozytywnie zaopiniowany przez Krajowego Konsultanta ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • skierowany do lekarzy różnych specjalizacji (rezydentów, stażystów) z całego kraju
 • po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia planowane jest poszerzenie grupy docelowej o pielęgniarki, ratowników medycznych oraz studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego.

Szkolenia odbywają się w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 C (Kampus Śląskiego Centrum Chorób Serca).

Ramowy program:

 1. Część praktyczna poświęcona umiejętnościom nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem.
 2. Część merytoryczna/warsztatowa poświęcona szerokiej tematyce procesu oddychania, wentylacji mechanicznej, przygotowania stanowiska dla pacjenta niewydolnego oddechowo, intubacji oraz podłączenia pacjenta do respiratora wraz z tematami towarzyszącymi. Ćwiczenia z obsługi respiratorów.

Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna zakończona będzie sprawdzianem umiejętności pozyskanych w trakcie kursu.

Termin następnych kursów: 26 i 28 stycznia. (Chętni mogą się zapisywać, klikając tutaj)

Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i przesłać je na adres: power@kmptm.pl

Informacji udziela Biuro Projektu pod nr tel.: 32 70 50 305

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.