Wykład Pani Profesor dr hab. Justyny Drukała

19 lipca 2019 / godz. 14:03

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wyjątkowy wykład pt.: “Produkty lecznicze terapii zaawansowanej w leczeniu ran”, który wygłosi Pani Prof. dr hab. Justyna Drukała, kierownik Banku Komórek w Zakładzie Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagielońskiego.

Spotkanie odbędzie się 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 11:00  w Sali Konferencyjnej (II piętro) Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10C.

Pani Profesor dr hab. Justyna Drukała od 25 lat zajmuje się biologią komórek macierzystych skóry oraz hodowlą i aplikacją kliniczną hodowanych in vitro komórek naskórka w leczeniu ciężkich oparzeń i ran przewlekłych. W swojej pracy kontynuuje badania nad nową generacją leków – produktami inżynierii tkankowej i ich potencjalnym wykorzystaniem w medycynie regeneracyjnej.  Autorka 66 publikacji o charakterze doświadczalnym i przeglądowym.

We współpracy z jednostkami klinicznymi bierze aktywny udział w opracowywaniu strategii aplikacji produktów ATMP w próbach klinicznych. Jest członkiem Komisji Ekspertów Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń ds. Procedur Leczenia Oparzeń w Polsce, a także Krajowej Rady Transplantacyjnej (Zespołu ds. Strategii Rozwoju). W 2017 roku wyróżniona nagrodą Złoty Otis, najważniejszą nagrodą konsumencką polskiego rynku farmaceutycznego  za badania w dziedzinie inżynierii tkankowej oraz nagrodą Portrety Medycyny Polskiej (Wydarzenie Roku 2018) za uratowanie życia oparzonemu dzięki zastosowaniu wyhodowanych komórek skóry pacjenta.  W 2019 roku uhonorowana tytułem Człowieka Roku 2018 – nagrodą Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej za „humanizm i empatię oraz pasję w pracy naukowej, za przeszczep milionów wyhodowanych komórek skóry pacjentowi, który miał poparzone 95 procent powierzchni ciała”.

Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie Pani Profesor dr hab. Justyny Drukała proszone są o zgłoszenie swojego udziału na adres mailowy: biuro@kmptm.pl w terminie do 02.08.2019 r. (liczba miejsc ograniczona).    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.