Debata Regionalna „Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju”

9 kwietnia 2019 / godz. 11:00

Dnia 8. kwietnia br. marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski zaprosił do dyskusji szerokie grono wiodących aktorów sceny regionalnej, w związku z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa na lata 2021-2027. Po spotkaniach z samorządowcami przyszła kolej na konsultacje ze środowiskami gospodarczymi, naukowymi oraz społecznymi.

W debacie wziął również udział Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Pan Adam Konka. W trakcie dyskusji został podkreślony potencjał Województwa Śląskiego w obszarze: medycyny, biotechnologii, inżynierii biomedycznej i e-Zdrowia. Prezes Adam Konka wskazał również na potrzebę zaplanowania i stworzenia na Śląsku instrumentów opartych o fundusze UE (na lata 2021-2027) nakierowane na akcelerację i rozwój śląskiego ekosystemu Start-Up’ow: medycznych, biotechnologicznych i e-Zdrowia.

Relacja z debaty

Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju

Debata regionalna pod hasłem: Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju.

Opublikowany przez Śląskie.pl Poniedziałek, 8 kwietnia 2019

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.