Zakończenie projektu Miasto Zdrowia

28 grudnia 2018 / godz. 13:51

Zanonimizowane dane z miasta lub regionu przetwarzane są przez Platformę Analityczną i Raportującą. Na ich podstawie władze miasta są w stanie podejmować optymalne decyzje dotyczące kształtowania strategii rozwoju polityki zdrowotnej i nadzoru nad jej realizacją. Mieszkaniec Miasta Zdrowia objęty jest kompleksową opieką zdrowotną niezależnie od jednostki medycznej, z usług której korzysta. Pacjent posiada komfortowy dostęp do swoich danych zebranych przez różne placówki w odmiennych kontekstach medycznych. Korzysta w tym celu z nowoczesnych kanałów, np. aplikacji mobilnych. Lekarz ma dostęp do pełnej dokumentacji medycznej zarówno swoich stałych pacjentów, jak i tych, którzy trafiają do niego po raz pierwszy. Platforma obejmuje swoim zasięgiem całe rodziny. Szczególną opieką otacza grupy społeczne wymagające stałego monitorowania, np.: seniorów i młodzież szkolną. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Zdalnej Opieki pacjent może ograniczyć swój pobyt w szpitalu lub przychodni do minimum. Jego stan zdrowia monitorowany jest w warunkach domowych, najbardziej przyjaznych dla rekonwalescencji.

W Zabrzu projekt rozpoczął się we wrześniu 2017 r., zakończenie pierwszej tury miało miejsce w marcu kolejnego roku. Kolejna część projektu rozpoczęła się w kwietniu 2018 r. a ostatni pacjenci zostali wyłączeni w listopadzie.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.