Kurs w ramach projektu POWER5.4

28 grudnia 2018 / godz. 14:24

W związku z realizacją projekt pt.: „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 r. o godzinie 8.30 rozpocznie się szkolenie lekarzy i lekarzy rezydentów w ramach ww. projektu. Kurs pn. „Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)” odbędzie się w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 10c.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.