Data Aktualizacji 24.03.2016 r.

24 marca 2016 / godz. 11:37

Szanowni Państwo,

W dniu 24 marca 2016 r. w Kardio-Med Silesia odbyło się spotkanie prezentujące i omawiające plany badawcze, które będą realizowane w naszym Ośrodku pod kierownictwem Pana Prof. zw. dr hab. Józef Dulak.

„Nowe narzędzia badawcze medycyny personalizowanej: Kardio-Med Silesia jako centrum („core facility”) nowoczesnych technik molekularnych”

 1. Rozwój badań i metod związanych z medycyną personalizowaną i precyzyjną (ang. personalized and precision medicine) –utworzenie, rejestracja i rozwój banku komórek dla celów medycyny regeneracyjnej; badania z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC – ang. Induced pluripotent stem cells);
 2. Badania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do genomiki i transkryptomiki;
 3. Rozwój nowoczesnych metod badawczych z wykorzystaniem zwierzęcych modeli chorób.
 4. Stworzenie „core facility” oferującego klinikom i zespołom badawczym Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nowoczesne narzędzia badawcze, służące poznawaniu mechanizmów chorób sercowo-naczyniowych.
 5. Organizacja konferencji naukowych dotyczących badań translacyjnych i medycyny molekularnej.
 6. Rozwój regionalnej współpracy naukowej z ośrodkami badawczymi Polski południowej.
 7. Współpraca z przemysłem biotechnologicznym w zakresie badań nad nowymi lekami i metodami terapii.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.