Szkolenia dla lekarzy i lekarzy rezydentów POWER 5.4

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt nosi nazwę: „Kursy umiejętności lekarzy i lekarzy rezydentów w oparciu o Evidence Based Medicine”.

Celem projektu jest: Podniesienie kwalifikacji zawodowych 758 lekarzy i lekarzy rezydentów (w tym 50% lekarek) poprzez zwiększenie umiejętności medycznych w zakresie kardiochirurgii, kardiologii oraz chirurgii. Uczestnicy projektu biorą udział w praktycznych kursach z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, które wykraczają poza program specjalizacji.

Opis projektu: Projekt przewiduje realizację szkoleń o następującej tematyce:

1. Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca

2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych

3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego

4. Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)

5. Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych

 Planowane efekty: Podniesienie umiejętności i kwalifikacji medycznych 684 lekarzy i lekarzy rezydentów pracujących na terenie Polski.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 11 388 209,80 PLN

Wartość dofinansowania: 11 046 563,50 PLNWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.