Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Fundacja prowadzi działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz nauki i edukacji. Celem działania Fundacji jest nieodpłatne wspieranie działań na rzecz:
• Podnoszenia jakości, unowocześniania i kompleksowości metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych;
• Prowadzenie prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Siedziba Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca mieści się w Zabrzu przy ul. Wolności 182.

Strona Fundacji: www.fundacjasccs.pl. Osobą do kontaktów jest Pani Prezes Zarządu Alicja Chachaj.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.