Zakończone pierwsze szkolenie pn. „Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)”

24 stycznia 2019 / godz. 16:36

W dniu wczorajszym (23 stycznia 2019 r.) odbyło się pierwsze szkolenie pn. „Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)” w ramach projektu szkoleniowego  „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”. Szkolenie rozpoczęło się wprowadzeniem teoretycznym w zakresie anatomii tętnic dogłowowych i krążenia mózgowego czy przeglądem najnowszych badań w zakresie interwencyjnego leczenia udarów. Ciekawym tematem wykładów teoretycznych były również zajęcia omawiające zagadnienia związane z nawiązywaniem relacji z pacjentem i jego rodziną, które są nieodłączną częścią pracy zawodowej każdego lekarza. Po zajęcia teoretycznych grupa szkoleniowa mogła przystąpić do praktyki, która odbyła się na sali operacyjnej w siedzibie ośrodka. Ćwiczenia praktyczne w modelu zwierzęcym polegały na usunięciu z niedrożnej tętnicy materiału zakrzepowo-zatorowego, jak również stentowaniu tętnic szyjnych i obwodowych).

Kolejne szkolenia z ww. tematu planowane są przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia już 27.02.2019 r.

Zapraszamy do rekrutacji.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym, przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.